Heeft u klachten?

Klachtenfunctionaris

Heeft u een probleem met een medewerker/ beroepskracht/ vrijwilliger van SWO en komt U daar zelf niet aan uit? Schakel de hulp in van de Klachtenfunctionaris!

U kunt dus de hulp van de Klachtenfunctionaris inroepen als uw eigen poging om tot oplossing van een probleem te komen niet lukt. Uw klacht kunt u dan schriftelijk of mondeling indienen bij: De heer Piet van Gils, Beukenhof 17, 4921EZ Made, bel 0162-852709/06-22166904 of mail naar p.gils@ziggo.nl

Klik hier voor de klachtenregeling van SWO.