Bestuur en organisatie

Bestuur

Mw. Jiske Twilt-Bandsma (voorzitter)

Dhr. Peter van den Broek (penningmeester)

Mw. Elly Prinse (secretaris)

Dhr. Hein-Ries van den Hengel

Mw. Lise Arcoite

Dhr. Cees Quaijtaal

 

Medewerkers

Dhr. Peter Franken (directeur)

Mw. Saskia Wijlaars (management assistente)

Mw. Sandra van den Nieuwenhuijzen (administratie/ondersteuning)

Mw. Nancy Meeusen (administratie/ondersteuning)

Mw. Mireille Lemmens (coördinator welzijn)

Mw. Karlijn van Peer (sociaal werker)

Mw. Ria van Spijk (steunpunt mantelzorg/vrijwillige thuishulp)

Mw. Elly Punselie (sociaal makelaar)

Mw. Ellen Dudok (bemiddeling en service huishoudelijke hulp)

Dhr. Ton Broos (bemiddeling en service huishoudelijke hulp/administratie/ondersteuning)

Mw. Hanna Rennings (administratief medewerker)

Mw. Corrie Marijnissen (vrijwilligers informatiepunt)

Mw. Riekje van Vugt (coördinator informele zorg)

Mw. Marlies van Meel (vrijwillige kantoorhulp)

Mw. Edith Kuntzel (vrijwillig coördinator SIL(Samen Is Leuker)

Dhr. Jan van den Ent (vrijwillig coördinator SIL(Samen Is Leuker)

Mw. Ria Heil (vrijwillig coördinator thuisadministratie)

Dhr. Wim Joosen (vrijwillig coördinator klussendienst)